Canlı Sohbet
İdare ve Vergi Hukuku
  • İptal ve tam yargı davaları, İmar davaları ve imar barışı süreci takibi,
  • Vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü,
  • Kurumsal vergilendirme, uluslararası ve yerel vergi düzenlemeleri uyarınca şirketlerin vergisel yükümlülüklerinin belirlenmesi,
  • Vergi hukukuna dair davalar ve uyuşmazlık çözümü,
  • Sosyal sigorta vergileri alanında danışmanlık,
  • Kamu kurumlarınca yapılan hak ihlallerinde idari işlemlerin iptali,
  • İdari para cezalarının iptali