Canlı Sohbet
Ticaret ve Uluslararası Yatırımlar Hukuku
  • Yerel ve yabancı şirketlerin kuruluşu,
  • İrtibat büroları ve şube kuruluşları,
  • Şirket genel kurullarının yapılması,
  • Yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlara ilişkin hukuksal destek sunulması,
  • Rekabet hukuku, haksız rekabetin önlenmesi, tüketicinin korunması hakkındaki mevzuattan doğan işlemler,
  • Pay senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerle ilgili işlemler,
  • Ulusal ve uluslararası iş ortaklıklarının kuruluş, birleşme, devralma ve bölünme işlemleri,
  • Sermaye artırımı ya da azaltılması,
  • Şirketlerin kurumsal yapılarının hukuki incelemesi (Duediligence),
  • Sermaye piyasası hukukundan kaynaklı yükümlülüklerin takibi ve hukuksal danışmanlık hizmetleri