Canlı Sohbet
Mar

06

Vergi Mahkemesi Uyuşmazlıkları

Vergi Mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar, gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler hariç, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlardır (213 sayılı VUK md.1).

Vergi Mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun ’da belirtilen usullere tabidir (2577 sayılı İYUK md. 1/1).

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır  (2577 sayılı İYUK md. 1/2)

Mar

05

Bilişim Hukuku

Bilişim alanında son çeyrek asırda yaşanan devrim niteliğindeki gelişmelerle birlikte, insanlık bundan yüzyıl önce yaşayan insanların hayal bile edemeyeceği bir yaşam standartına ve tarzına ulaşmıştır. Öyle ki, çok değil, bir kaç yıl önce son teknoloji diye sunulan ve yere göğe sığdırılamayan bilişim alanındaki teknolojik bir ürün, birkaç yıl sonra kimsenin ilgi duymadığı ve ikinci el piyasasında yeri bile olmayan bir ürüne dönüşebilmektedir. Bilgisayarlar artık o kadar ufalmış ve kullanışlı hale getirilmiştir ki, onların girmediği, götürülemediği veya kullanılamadığı yaşam alanı yok denecek kadar azalmıştır.

Mar

05

İmar Hukuku

İmar hukuku, planlı, sağlıklı ve çevre şartlarına yaşam alanlarının oluşturulması için başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere çok sayıda mevzuatı içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Bir bölgede idareler tarafından imar planı ve parselasyon çalışması yapıldığında, vatandaşların arazilerinin niteliğinde, sınırlarında ve metrekarelerinde önemli değişiklikler olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, imar planı ve parselasyon çalışmasıyla vatandaşın arazisine doğrudan müdahale edilmektedir.