Canlı Sohbet
Tüketici Hukuku
  • Banka kredi sözleşmelerinden doğan davalar,
  • Ayıplı mal, iade ve ayıplı hizmetten doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler ve firmalar adına hukuksal süreçlerin takibi ve danışmanlık sağlanması,
  • Firmalara, tüketici şikâyetlerine karşı çözüm önerileri sunulması,
  • Taraflar arası sulh görüşmelerinin yürütülmesi