Canlı Sohbet
İmar Hukuku
  • Parselasyon (18 uygulaması) planlarından kaynaklanan davalar,
  • İnşaatın mühürlenmesi, yıkımı ve imar para cezası verilmesi işlemlerine karşı açılacak davalar
  • Her ölçekte imar planları ve değişiklikleri ile ilgili davalar,
  • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinden kaynaklanan davalar,
  • 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında tesis edilen işlemlere karşı açılacak davalar,
  • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tesis edilen işlemlere karşı açılacak davalar,
  • İmar Barışından kaynaklanan; Yapı Kayıt Belgesinin iptali, hazine ve belediye arazilerinin satış talebinin reddi veya yüksek bedelle satılması, fazla ödenen yapı kayıt belgesi bedelinin iadesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gibi sorunlar nedeniyle açılacak davalar.