Canlı Sohbet
Sigorta Hukuku
  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının takibi,
  • Hayat ve maluliyet sigortası davalarının takibi,
  • Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi hususlarında temsil,
  • Yangın sigortası davalarının takibi,
  • Kasko ve Deniz Sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü,
  • Ferdi kazalara ilişkin davalarının takibi,
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalarının takip edilmesi,• Her türlü hukuki danışmanlık ve yardım