Canlı Sohbet
Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
  • Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve takibi,
  • Türkiye’den çalışma izni ve oturma izni almak isteyen yabancıların başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve takibi,
  • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabi tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, gayrimenkul ve miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi