Canlı Sohbet
Özgeçmiş

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra yine Çağ Üniversitesinde Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisan ve yüksek lisans eğitim programlarına burslu olarak yerleşmiş olup her iki eğitim programından 2. lik başarı derecesi ile mezun olmuştur. Aynı zamanda Kamu yönetimi lisans eğitimine sahip Asya Arıç, Asya Hukuk & Danışmanlık Ofisi bünyesinde Yönetim Hukuku alanında staj eğitimi programını tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitiminde tez konusu olan Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru konusunda çalışmalar yapmış çeşitli makaleler yazmıştır. Ceza Hukuku ve İdare Hukuku, Devletler Hukuku, Dava ve uyuşmazlık çözümü konularında Asya Hukuk & Danışmanlık Ofisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Arıç, iyi derecede ingilizce bilmektedir.